Privacy

PRIVACY

ViaDirk.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat ViaDirk.nl uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. De persoonsgegevens zijn benodigd om artikelen van ViaDirk.nl aan te kopen.

ViaDirk.nl legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door ViaDirk.nl worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van ViaDirk.nl. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. ViaDirk.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Hiertoe maken wij gebruik van cookies. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert ViaDirk.nl niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservice.

Trefwoorden: privacy